Etichetă Elia

Cãsuþe umblãtoare

Melcii de ce nu se grãbesc niciodatã? Pentru cã lumea este prea minunatãca sã o parcurgã în mare vitezã ªi apoi, dacã se întâlnesc cu o piunezã – una care stã toatã ziua cu vârful la soareca sã vadã cum… Continuă lectura →

Mãrgica

Ce este o poezie?Este o mãrgicã de bucurie cam aºa, ca mãrgica pe care, dupã perdaf,a gãsit-o gãinuºa babeiîn praf. Sã nu crezi cã e vreo turmã de vaci,ori vreun sac cu bãnet sau cã, dacã te-ai îmbogãþit cu o… Continuă lectura →

Pãsãrile

Cât cer înghit pãsãrile când zboarã?Depinde, dacã e prima sau ultima oarã,dacã cerul e senin sau întunecat,dacã vorbim de un pelican, ori de un sticlete nevinovat. În general, pãsãrile când zboarãînghit nu mai mult de un gram de vãzduh,cât sã… Continuă lectura →

Lacrimile

Mami, lacrimile sunt toate la fel? Ar dori ele sã fie –mai ales cele de tristeþecu cele de bucurie. ªi cum sã nu le placã sã se înºire asemeni unor mãrgelela ochiºorii cãprui ºi albaºtriai fetiþelor mele? Dar eu nu… Continuă lectura →

Printre flori

Mami, eu de ce nu m-am nãscut floare? Pentru cã nu ai fi mai avut în lumeasemãnare –ºi chiar nu ºtiu cât de extraordinar te-ai fi simþit,draga mea,printre atâtea flori care ar fi dorit,locul, pe pãmânt,sã þi-l ia. Dacã mã… Continuă lectura →

Suflet de copil

– Mami, ce este sufletul? – Sufletul o potecuþã spre cer,un drum fãrã pietricele pentru înapoi,dar cu fântâni misterioasela fiecare alt pas,e apa vie cu care buzele arsepovestitorul ºi le rãcoreºteºi-ºi drege, tulburat, ecouldin glas Umbra legãnatã de vânta pãsãrii… Continuă lectura →

O copilarie frumoasa

Cât þine o copilãrie frumoasã? O copilãrie frumoasãþine cât stelele, mãrunþelele,miºunã cereºte prin casã Cât în povestea vieþii taleexistã pãrinþi ºi prieteni adevãraþi,care nu pot îndura sã o vadãpe Cenuºãreasa cu rochia ponositã,ori pe Albã ca Zãpadacu ochii înlãcrimaþi O… Continuă lectura →

Trandafirul

La o margine de drum,Înflori un trandafir… Nici de alba lui culoare,Nici de lujer, nici de floare,Nu mã mir. Nu-i o-ntâmplareC-apãru aºa, deodatã,Purã ºi înmiresmatã,Lângã un ciulin semeþ… Omul, cum e el isteþªi vrea sã îi aparþinãTot ce este mai… Continuă lectura →

Gãlbenuºul

De ce este galben pe dinãuntru un ou? Pentru cã, fiind rupt din soare,puiul din el nu poate sã aibã altã culoare. Încã nu a venit vremea ca florilesã descopere cum se înmulþesc prin ouã culorile . ªi nici timpul… Continuă lectura →

© 2024 Nou Născuți