Ce este o poezie?
Este o mãrgicã de bucurie

cam aºa, ca mãrgica pe care, dupã perdaf,
a gãsit-o gãinuºa babei
în praf.

Sã nu crezi cã e vreo turmã de vaci,
ori vreun sac cu bãnet

sau cã, dacã te-ai îmbogãþit cu o sutã de cuvinte,
te transformi în cocoº sau
poet.

Ci sã crezi, atât – sã crezi cu doi de e –
cã o poezie
e întâlnirea ta, pe un drum prãfuit,
cu mãrgica asta
de bucurie.