Cât þine o copilãrie frumoasã?

O copilãrie frumoasã
þine cât stelele, mãrunþelele,
miºunã cereºte prin casã

Cât în povestea vieþii tale
existã pãrinþi ºi prieteni adevãraþi,
care nu pot îndura sã o vadã
pe Cenuºãreasa cu rochia ponositã,
ori pe Albã ca Zãpada
cu ochii înlãcrimaþi

O copilãrie frumoasã
þine, cu aproximaþie, cam o veºnicie,
însã numai dacã ai grijã sã îi faci,
când mai pierde câte un dinte,
o bucurie

Dar, cel mai mult, fetiþa mea,
þine atunci când nu trãieºti
în suflet cu dorinþa, ori doar cu teama
cã o sã creºti