De ce este galben pe dinãuntru un ou?

Pentru cã, fiind rupt din soare,
puiul din el nu poate sã aibã altã culoare.

Încã nu a venit vremea ca florile
sã descopere cum se înmulþesc prin ouã
culorile .

ªi nici timpul copiilor îndeajuns de curioºi
ca sã ºtie câte gãlbenuºuri
încap în gogoºi.