Mami, lacrimile sunt toate la fel?

Ar dori ele sã fie –
mai ales cele de tristeþe
cu cele de bucurie.

ªi cum sã nu le placã
sã se înºire asemeni unor mãrgele
la ochiºorii cãprui
ºi albaºtri
ai fetiþelor mele?

Dar eu nu o sã le permit
niciodatã –
mai bine le plâng, una dupã alta,
atunci când vreau sã mi se parã
cã sunt
supãratã.

Mai ales cã, uneori,
trebuie sã ºtii
ºi altfel decât tine cum este
sã fii.