Cât cer înghit pãsãrile când zboarã?
Depinde,
dacã e prima sau ultima oarã,
dacã cerul e senin sau întunecat,
dacã vorbim de un pelican, ori de un sticlete
nevinovat.

În general, pãsãrile când zboarã
înghit nu mai mult de un gram de vãzduh,
cât sã parã cã sunt purtate spre înãlþimi
de un duh.

Dar existã ºi situaþii foarte albastre în care
înghit tot,
pânã la cea din urmã razã de soare.

Nici nu se pune problema sã mai dea
ceva înapoi –
aºa cã trebuie sã avem mare grijã sã þinem,
nu doar libere, ci ºi bine hrãnite cu zbor,
pãsãrile în suflet la noi.