Melcii de ce nu se grãbesc niciodatã?

Pentru cã lumea este prea minunatã
ca sã o parcurgã în mare vitezã

ªi apoi,
dacã se întâlnesc cu o piunezã –

una care stã toatã ziua cu vârful la soare
ca sã vadã cum trec pe deasupra
cãsuþele umblãtoare?

Dar melcii nu se grãbesc
ºi pentru cã, înaintea nopþii nesfârºite,
aºa li se pare lor mai firesc:

sã apuce sã lase în urmã o dârã luminoasã
pentru stelele
fãrã casã.