Spune degetul cel mare
Cãtre-arãtãtor,
Spune degetul cel mare
– N-am fãrâmã de mâncare,
Frate-arãtãtor!

Spune, cãtre mijlociul,
Cel arãtãtor,
Spune-arãtãtorul: – Frate,
Nu mai sunt deloc bucate,
ªi de foame mor!

Se apleacã mijlociul
Cãtre inelar,
ªi îi spune-atâta numai:
– Ce e de fãcut acuma,
Frate inelar?

Leneº catã inelarul
Cãtre ei, ºi-apoi,
Cam în silã, le rãspunde:
– Ce sã faci când nu-i de unde?
Vom rãbda ºi noi!…

Prinde atunci cel mic sã strige
Mai isteþ ca ei:
– Ce tot plângem ºi ne frângem?
Hai la muncã sã ne strângem
Toþi uniþi, cã nu rãmâne
Niciodatã fãrã pâine
Cel ce vrea sã ºi-o câºtige,
Frãþiorii mei!…