În odaia pentru mese
Stau pe patru rînduri dese
Mese mici,
Ca de pitici,
ªi pe ele
Farfurii, furculiþe, pãhãrele,
Toate ca pentru copii,…

ªi copiii toþi mãnîncã
Dar
Matei cel mofturos
Scapã prãjitura jos:
Se tot uitã lung la ea
ªi ar plînge ºi nu vrea.
Dinu-i spune:
-Fii pe pace, îþi dau prãjitura mea!
ªtiu cã þie tare-þi place!