Uncocoº ºi o gãinã 

Auieºit azi în gradinã, 

Ea moþatã,el fãlos, 

Amândoiprivind în jos.