Îngeraºii sunt copii
Cu-aripioare de luminã,
Parcã-s fluturi argintii
În a raiului grãdinã.

Nevãzuþi ei zboarã lin
ªi se-ascund în nori de vatã
De-a lor cântec ceru-i plin
ªi ciupesc a lunii roatã.

Zâmbitori ºi fericiþi
Merg ºi ei acum la ºcoalã.
Alfabetul cel cu sfinþi
Maica bunã-l þine-n poalã.

Slavã Tatãlui ceresc
Cântã marea lor oºtire
Pe poporul diavolesc
Îl înfrânge prin slujire.