Ce sã-ntinzi mâna-nspre ea,
Cã nici n-ai
Ce apuca!

De-o pui lângã rândunicã
ªi-o priveºti,
E tot mai micã…

Poate ºi niþel de fricã.

Fãrã minte, când gândeºti
Pe gâzã cã o gãseºti,
Tu, cel mai deºtept din toþi,
Scap-o de pieire !

Poþi?

N-o avea ea un cap mare,
Nici splendide aripioare
Ca de flutur.

Nici albinã
Nu-i, familia s-o þinã,
Lucrând toatã ziulica.

Nu prea are-asemãnare –
Cât ar vrea! –
Nici cu furnica.

Loc al ei, pe undeva,
Unde ar putea sã stea,
Nu-i
Pe tot acest pãmânt…

Ploaie, soare, ger sau vânt,
Toate îi fac traiul
Greu,

Dar nu-i asta,

Ea, mereu,
κi pune o întrebare,
Numai una:

Dumnezeu
De ce-o fi creat-o
Oare?

Ca sã ce?

Tot vrând sã ºtie,
Vede-o scumpã surioarã
În vãzduh cum se îmbie
Sã se-nalþe, dar,
Ce vrei,

Rândunica e mai iute,
E mai sigurã la zbor,

Iarã puiul o aºteaptã,
În cuibuþ,
Nerãbdãtor…

ªi atunci, gâza, sãrmana,
Vai,
Pricepe:

Ea li-i hrana.