Ursuleþul meu de pluº
Nu mai este jucãuº!
Umblând dupã fragi ºi mure
Colo sus, într-o pãdure,
ªi-a pierdut în iarba micã
Ochiºorii de mãrgicã.
M-a rugat sã îl ajut,
Ne-ntrecutã-s la cusut!
Acum are ochi mai vii,
Din doi nasturi sidefii!