Soarele ºi ploaia
Se certau mereu:
“Nimic nu ar creºte
Dacã n-aº fi eu!”
Of!, mama Naturã,
Ca sã îi împace
Pe-unul, hãt, departe,
Pe-altul, mai încoace,
I-a lãsat o vreme.
Sã vã spun, nu pot,
Care fu isprava…
Unul arse tot
Ce-avu-n stãpânire,
Altul, mai neghiob,
Îngropã sub ape
O juma’ de glob.
Astfel, pricepurã,
„Am greºit, fireºte,
De n-am fi-mpreunã,
Nimic nu ar creºte!”
Chiar atunci, Natura,
Am vãzut ºi eu,
Le-a fãcut un dar:
Primul Curcubeu

(dupã o poveste indo-americanã)