Spune-mi, Copilãrie,
cum ai vrea sã fie cãrticica aceasta
de poezie?

– Aº vrea sã fie frumos coloratã
ºi sã înceapã cu “Nu se va sfârºi
niciodatã”

– Bine,
ºi despre ce ai vrea în ea sã citeºti,
ca sã nu îþi vinã sã caºti
atunci când te plictiseºti?

– Pãi, despre multe poveºti adevãrate
ºi…nu mai ºtiu

– Dar în ce culoare ai vrea
sã þi-o scriu?

– În ce culoare îþi place þie mai mult,
ca sã pot sã îmi imaginez orice
când ascult