Pisicuþa mea vãrgatã,
Ieri, era cam bosumflatã,
C-am certat-o pentru cã
„Bunã ziua!” nu prea dã.
ªi-ar mai fi ceva de spus:
E cu nasul cam pe sus.
Pisicuþele, de-o cheamã,
Nu prea sunt bãgate-n seamã,
Când se întâlnesc pe stradã.

– Trebuie sã dai dovadã
Cã eºti bine educatã!
-Am certat-o eu, îndatã.-
Uite cã m-ai supãrat.
Pãi, aºa te-am învãþat?
Fii atentã la purtare,
Eºti de-acum pisicã mare!
ªi e tare ruºinos
Sã nu te comporþi frumos.