Ghem de spini ºi þepi uscate,
Stã-ntãrit ca-ntr-o cetate.
Poate trece un vecin
Peste el cu carul plin.
Cã nu simte nici atât
Cât l-ai gâdila pe gât.
Ca sã-l scoatã, ca sã iasã,
Câini-l latrã. Lui nu-i pasã.
Unul, încercând un pas,
S-a ciocnit în ghimpi la nas.
Fiindcã tontul ºi netotul
ªi-a vârât în ace botul.
Dac-ar fi citit aici
El afla ce-i un arici,
Însã câinii n-au habar
De tipar ºi-abecedar.
Nesupus la gând pizmaº,
Bogorici e drãgãlaº
Cui îl ia cu prietenie.
Cântã-i numai din tipsie
ªi-þi ºi joacã o chindie.