herghelii de zãpadã,
în galop,
pãtrund în somnul copiilor.

în livezi,
sub coaja copacilor,
se ascunde spaima omizilor.

vase cu miere… pe potecile ursului;
ghiocei la pãlãria mirelui.

timpul îºi ascute limbile,
încep sã se întoarcã pãsãrile.

un pisoi vãrgat se întinde printre lujeri de lalele,
fum de la frunze uscate la ferestre.

Dragobetele s-a trezit dintr-o datã,
cã-i o floare prinsã la cingãtoare…

sãrutate de raze,
brânduºele
s-au îndrãgostit lulea de soare.