Din vãzduh, zãpada albã
Pomilor le pune salbã.

Straturi de argint curat
Peste case, peste sat.

Fulgii moi ce cad alene
Se topesc la mine-n gene.

Gerul face ca-ntr-o glastrã
Flori de gheaþã pe fereastrã.

Sub hãinuþa de omãt
Grâul murmurã încet.

Doarme ziua, doarme seara
ªi aºteaptã primãvara!