Numele
„Constantin” este de origine latinasi vine de la constans, constantis = constant, ferm). Cel mai de seamapurtator al lui a fost Sf. Imparat Constantin cel Mare, ce a pus capatpersecutiilor anticrestine (313), a convocat primul sinod ecumenic(Niceea, 325) si a intemeiat Constantinopolul (mai 330). La romani,principalul purtator al numelui a fost Sf. Voievod Martir ConstantinBrancoveanu. Inrudite direct cu Constantin sunt nume precum Constantiusi Constanta, Constantina. Constant a ajuns la noi relativ recent, pecale culta. In limba veche era curenta forma Co(n)standin. Din aceeasifamilie mai fac parte Costea, Costache, Costin(a), Codin(a), Dinu,Dina, Tinu, Tina etc., iar dintre diminutive, mentionam: Costel(us),Costi(ca), Costas, Tica, Ticu, Titi(sor), Titel(us), Dinicu, Dinica,Tinut, Tinel, sau femininele Tanta, Tantica, Tanti.

Peste 460.000  de romani poarta acest nume.

In fiecare an, pe 21 mai, crestinii celebreaza una dintre marile sarbatori religioase – Sfintii Imparati Constantin si Elena. Imparatul Constantin cel Mare (306–377) si mama sa, Elena, au fost adevarati ctitori ai Bisericii crestine. Sfântul Constantin cel Mare, a fost Împãrat roman, proclamat Augustus de cãtre trupele sale în data de 25 iulie 306 ºi care a condus Imperiul Roman pânã la moartea sa, survenitã în anul 337. Sfântul Constantin a rãmas cunoscut pânã în timpurile noastre mai ales pentru Edictul de la Milano din anul 313, care marcheazã intrarea în legalitate a religiei creºtine pe întreg cuprinsul imperiului, pentru prima oarã în istorie, precum ºi pentru organizarea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea în anul 325.