Numele „Daniel” inseamna inevreieste „Dumnezeu m-a judecat” (daniyyel). Desi nu-isigur, Dan (cu diminutivul frecvent Danut, cu femininul mai nou Dana sicu numeroase alte derivate) ar putea fi o prescurtate de la Daniel (inevreieste: dan, „jude”). Alte forme romanesti, iesite din uz ca nume debotez: Danil, Danila (de unde Nila), Danaila etc. Diminutive: Dani,Danielut. In romana veche a circulatmai ales forma Daniil (pastrata in limbajul bisericesc).

Peste 80.000 de romani poarta acest nume.


Sfantul prooroc Daniel
era din seminþia lui Iuda, dintr-un neam care se gãsea în slujba împãrãteascã.  Încã de pe când era copil a fost dus rob din Iudeea în þara haldeilor ºi a proorocit 70 de ani. A trãit cu 460 de ani înainte de întruparea lui Hristos. Era bãrbat tare înþelept, iar iudeii socoteau cã este eunuc. A plâns mult pentru popor ºi pentru cetatea Ierusalimului. Prin post se înfrâna de la orice mâncare doritã. Era uscãþiv la faþã, dar foarte frumos, cu harul Celui Preaînalt.