Guvernul a hotãrât eliminarea limitei de 1.000.000 de lei pentru medicamentele prescrise pentru bolile cronice, cuprinse în sublista A, potrivit Nomenclatorului medicamentelor de uz uman, de care beneficiazã asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contributie personalã. În acest sens, a fost aprobatã o Hotãrâre în sedinta Guvernului din 29 iunie.

Medicamentele de pe sublista A sunt în general medicamente ieftine, majoritatea generice compensate la pretul de referintã. Medicamentele de pe aceastã sublistã trebuie sã poatã fi disponibile tuturor, de aceea a fost eliminatã limita de 1.000.000 lei. În schimb, s-a propus limitarea numãrului de medicamente, incluse în sublista A, la maximum patru.

Actul normativ adoptat de Guvern aduce modificãri si în ceea ce priveste sublista C. Existã numeroase medicamente de pe sublista C, care depãsesc plafonul de 3.000.000 lei, ceea ce a necesitat crearea de exceptii pentru accesul pacientilor la medicamente. Majoritatea acestor exceptii au fost deja reglementate, dar în anumite situatii, mai rare, s-au identificat si alte cazuri care pot antrena depãsirea sumei de 3.000.000 lei. În aceste cazuri, pacientul era pus sã achite diferenta, ceea ce anihila ideea de gratuitate sau compensare 100% (chiar si din pretul de referintã). În consecintã, actul normativ adoptat de Guvern înlãturã plafonul de maximum 3.000.000 lei pentru medicamentele din sublista C. Însã, pentru fiecare cod de boalã se poate face o singurã prescriptie lunar cu maximum 3 medicamente.

O altã modificare vizeazã reducerea birocratiei. Astfel, formularele de prescriere a medicamentelor care se elibereazã cu si fãrã contributie personalã, au fost modificate astfel încât sã se poatã prescrie pe acelasi formular medicamente de pe oricare din cele trei subliste, A, B sau C.

Farmaciile vor prelua sarcina de a calcula depãsirea plafonului de prescriere stabilit pentru fiecare sublistã si de a încasa aceste sume de la pacienti. De asemenea, au fost eliminate sanctiunile prevãzute pentru depãsirea plafonului valoric la prescrierea medicamentelor din sublistele A, B sau C. Se mentine sanctiunea de 10 milioane lei (1000 RON) pentru medicii care elibereazã douã prescriptii pentru acelasi pacient, cu aceeasi boalã cronicã, într-o lunã.
Medicilor li se solicita sa scrie, de regula, in retetele prescrise bolnavilor denumirea comuna internationla a medicamentului (substantele active continute de medicament). Daca exista un motiv medical special pentru care este justificata scrierea in reteta a denumirii comerciale a unui medicament, acesta va trebui mentionat in documentele bolnavului.

Guvernul a hotãrât sã îmbunãtãteascã sistemul de prescriere si eliberare a medicamentelor cu si fãrã contributie personalã, în urma discutiilor purtate de Ministerul Sãnãtãtii si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate cu Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România.

Noul sistem de prescriere si eliberare a medicamentelor cu si fãrã contributie personalã a fost instituit prin Hotãrârea Guvernului nr. 235/2005, modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 309/2005. Hotãrârea adoptatã de Guvern în sedinta din 29 iunie, care a modificat HG 235/2005, intrã în vigoare la 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial.