Etichetă privind

Reglementari noi privind medicamentele compensate

Guvernul a hotãrât eliminarea limitei de 1.000.000 de lei pentru medicamentele prescrise pentru bolile cronice, cuprinse în sublista A, potrivit Nomenclatorului medicamentelor de uz uman, de care beneficiazã asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contributie personalã. În acest sens,… Continuă lectura →

OUG privind protectia maternitatii la locurile de munca

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 20 octombrie 2003privind protectia maternitatii la locurile de munca Textul actului publicat în M.Of. nr. 750/27 oct. 2003 În temeiul art. 144 alin. (4) din Constitutie, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art…. Continuă lectura →

Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii

Legea 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii

Legea privind regimul juridic al adoptiei

 Legea 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

© 2024 Nou Născuți