Cadrul legal

 1. Legea privind regimul juridic al adoptiei nr. 273/2004.
 2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.
 3. Ordinul nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne.
 4. Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in domeniuladoptiei internationale de la Haga, ratificata de Parlamentul Romanieiprin Legea nr. 84/1996.

Acte necesare

 1. Cererea de adoptie a solicitantilor
 2. Certificatul de nastere al solicitantilor – copie legalizata
 3. Certificat de casatorie – copie legalizata
 4. Certificat de deces – copie legalizata
 5. Sentinta divort – copie xerox
 6. Caziere judiciare – originale (valabile o luna)
 7. Adeverinta de venituri – salariul sau alte venituri – originale
 8. Certificate medicale tip (cu timbru fiscal), vizate de medicul defamilie, cu semnatura si parafa fiecarui medic specialist: (rezultateleinvestigatiilor : pulmonar, VDRL, examen psihiatric) specificat pentruadoptie – originale
 9. Caracterizari de la ultimul loc de munca (minimum doua pentru fiecare persoana/membru al cuplului conjugal) – originale
 10. Declaratie pe propria raspundere a persoanei/fiecarui membru alcuplului conjugal, data in fata notarului public, ca nu au fostdecazuti din drepturile parintesti – originale
 11. Declaratie privind motivatia de a adopta si asteptarilepersoanei/familiei in legatura cu varsta, sexul si situatiapsihosociomedicala a copilului pe care doresc sa-l adopte – originala
 12. Caziere judiciare pentru persoana/persoanele cu care locuieste solicitantul – originale
 13. Certificat medical eliberat de medicul de familie pentru fiecare dinmembrii familiei/persoanele care locuiesc impreuna cu solicitantii -original
 14. Acte de identitate (certificat de nastere sau buletin de identitate)pentru fiecare membru al familiei/persoanele care locuiesc impreuna cusolicitantii – copii xerox
 15. Titlul de proprietate sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei – copie legalizata
 16. Buletin/Carte de identitate – copii xerox

Efectele adoptiei
Copilul dobindeste prin adoptie numele celui care adopta. Pe bazahotaririi irevocabile de incuviintare a adoptiei, Serviciul de StareCivila competent va intocmi, in conditiile legii un nou act de nastereal copilului in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintiifiresti. Parintii adoptivi preiau drepturile si obligatiile parintilornaturali, iar copii adoptati, au toate drepturile si obligatiilecopiilor naturali. Parintii adoptivi au obligatia de a informa copilulca este adoptat de indata ce varsta si gradul de maturitate a acestuiao permit. Serviciile publice si fundatiile private specializate pentruprotectia copilului sunt obligate sa acorde parintilor adoptivisprijinul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a acestorobligatii.

Acte necesare pentru schimbarea certificatului de nastere
Familia adoptatoare se va prezenta la primaria de domiciliu cu urmatoarele acte: – certificatul de nastere al copilului;

 • hotararea definitiva si irevocabila de incuviintare a adoptiei;
 • cartile de identitate ale adoptatorilor.

Sursa: www.bethany.ro