Definitie adoptie
Adoptia este operatiunea juridica prin care se creaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.
Adoptia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului.
Adoptia isi produce efectele de la data pronuntarii irevocabile a hotararii judecatoresti; in momentul respectiv, filiatia dintre copil si parintii sau naturali inceteaza.

Procedura adoptiei
Familia care doreste sa ia in adoptie un copil, trebuie sa depuna la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul de domiciliu, o cerere scrisa in vederea evaluarii conditiilor morale si materiale si obtinerea atestatului ca familie/persoana apta sa adopte un copil. La cerere se vor anexa mai multe acte.

Urmeaza o perioada de evaluare si pregatire a familiei, efectuata de catre asistenti sociali profesionisti. Termenul de solutionare a cererii si de evaluare este de 60 zile. In cadrul procesului de evaluare vor avea loc intalniri cu familia la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau la domiciliul acesteia. In urma evaluarii asistentul social va intocmi un raport si va face o propunere cu privire la solutionarea cererii familiei. Propunerea va fi inaintata directorului general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care va decide eliberarea atestatului ca familie apta sa adopte un copil, pentru familia solicitanta. Atestatul este valabil un an.

Urmatorul pas se refera la etapa de potrivire copil-familie. Noua legislatie se centreaza pe identificarea pentru copil a celei mai potrivite familii, tinandu-se cont de toate informatiile cu privire la copil, familia adoptatoare, familia biologica. In urma analizarii tuturor informatiilor va avea loc o potrivire teoretica in urma careia se va selecta cea mai potrivita familie (dintre cele care au atestatul mai sus mentionat) care sa raspunda nevoilor copilului. Urmeaza potrivirea practica in care copilul si familia vor fi pregatite in vederea acomodarii si se va stabili un program de vizite. Perioada de potrivire are o durata diferita de la caz la caz in functie de nevoile copilului si acomodarea acestuia cu familia.

Asistentul social si psihologul, impreuna cu familia, vor decide cand se va trece la urmatoarea etapa a adoptiei si anume incredintarea in vederea adoptiei. Copilul este incredintat familiei in vederea adoptiei, pe o perioada de 90 zile, de catre instanta judecatoreasca. Pe perioada de incredintare in vederea adoptiei asistentul social impreuna cu psiholgul vor face vizite bilunare pentru a urmarii evolutia copilului in familie si acomodarea dintre acesta si familie.

La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei se va inainta instantei judecatoresti dosarul familiei impreuna cu o cerere de incuviintare a adoptiei. Atunci cand sentinta de incuviintare a adoptiei a ramas definitiva si irevocabila familia adoptatoare poate depune actele la primarie pentru a obtine un nou certificat de nastere.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are obligatia de a urmari evolutia copilului in familie pe o perioada de 2 ani de la incuviintarea adoptiei, prin vizite trimestriale. De asemenea, se vor asigura servicii post-adoptie familiilor adoptatoare – grupuri suport, servicii de consiliere, etc.

Cine poate fi parinte adoptiv
Persoanele sau familiile care prezinta conditii materiale si garantii morale necesare asigurarii dezvoltarii armonioase a copilului.

Nu pot adopta decit persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sint cu cel putin 18 ani mai in varsta decit cei pe care doresc sa ii adopte.

Adoptia intre frati este interzisa.

Adoptia unui copil de catre mai multe persoane este interzisa, cu exceptia cazului in care ea se face de catre sot si sotie, simultan sau succesiv.

Daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, va fi necesar si consimtamintul celuilalt sot, cu exceptia cazurilor in care acesta este in imposibilitatea de a-si manifesta dorinta.

Cine poate fi adoptat
Copiii care au ca finalitate a planului individualizat de protectie adoptia interna si care au consimtamantul parintilor firesti sau al tutorelui la adoptia lor.
Consimtamantul parintilor firesti nu este necesar daca ambii se gasesc in oricare din urmatoarele situatii:

  • sunt decedati,
  • necunoscuti,
  • declarati in conditiile legii morti sau disparuti,
  • pusi sub interdictie sau in imposibilitatea de a-si manifesta vointa.

Consimtamantul parintilor firesti este exprimat in fata instantei de judecata.

Sursa: www.bethany.ro