In conformitate cu Legea 273/2004 care a intrat in vigoare la 01.01.2005, persoana/familia care doreste sa adopte un copil trebuie sa faca o cerere la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) in a carei raza teritoriala domiciliaza.
La cererea scrisa, anterior mentionata, persoana /familia trebuie sa anexeze urmatoarele acte:

 • copie dupa buletinul/ cartea de identitate
 • copie legalizata dupa certificatul de nastere
 • copie legalizata dupa certificatul de casatorie/ hotarare de divort
 • copie legalizata de pe titlul de proprietate sau alt act care sa ateste dreptul de folosinta al locuintei
 • certificat de cazier judiciar
 • certificat medical tip Ministerul Sanatatii
 • adeverinta de venit
 • certificat de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste persoana/familia care a facut cererea
 • caracterizari de la ultimul loc de munca
 • certificat medical privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care dimiciliaza solicitantul
 • declaratia pe propria raspundere a persoanei/ fiecarui membru al cuplului conjugal, data in fata notarului, ca nu au fost decazuti din drepturile parintesti
 • declaratie privind motivatia de a adopta si asteptarile persoanei/ familiei in legatura cu varsta , sexul si situatia psihomedicala a copilului pe care doresc sa il adopte

In termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre persoana/familia care doreste sa adopte, DGASPC va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa dopte.
Atestatul este valabil pentru o perioada de 1 an de zile.
Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile.