CINE BENEFICIAZA:

 • Copiii care urmeaza una dintre formele de invatamant prevazute de lege beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la implinirea varstei de 18 ani.
 • Copiii incadrati in gradul I sau II de invaliditate, precum si copiii cu handicap beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la implinirea varstei de 18 ani.
 • Tinerii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la terminarea cursurilor invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii.
 • Tinerii in virsta de peste 18 ani, care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.

CINE BENEFICIAZA DE ACEST DREPT?
Titular al dreptului de alocatie de stat pentru copii este copilul.

CÂT?
Incepand de la 01.01.2005, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii este de 225.000 lei si se indexeaza in conditiile legii.

CINE NU ARE ACEST DREPT?
Alocatia de stat pentru copii nu se plateste in lunile in care copiii titulari ai dreptului se aflain institutii de ocrotire ori asistenta sociala care le asigura intretinerea completa din partea statului. mai mult de 15 zile

UNDE SE DEPUN ACTELE?

 1. la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali, pentru copiii prevazuti la PCT. 1.
 2. la unitatile scolare unde sunt inscrisi copiii prevazuti la PCT. 2
 3. la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap, pentru copiii prevazuti la PCT. 3

Cererile se aproba, dupa caz, de catre directorul directiei generale judetene de munca si protectie sociala, directorul sau comandantul unitatii scolare ori inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; dupa aprobare, documentele care atesta dreptul la incasarea alocatiei de stat pentru copii se transmit titlurilor prin institutiile abilitate.

CUM SE FACE PLATA?
Plata alocatiei de stat pentru copiii intre 0-7 ani se face prin mandat postal, la adresa de domiciliu al parintilor, de catre Directia Generala de Munca, Solidaritate sociala si Familie. Pentru cei scolarizati se face prin unitatile de invatamant. Plata alocatiei de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile postale.

ALOCATIA FAMILIALA COMPLEMENTARA
Beneficiaza de alocatia familiala complementara, familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna. Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiilor, daca aceastea realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,5 milioane lei.

Beneficiaza de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumite familii monoparentale. Alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia. Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.
Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se asigura de catre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene.
Fondurile pentru plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Indemnizatia de nastere
Beneficiari: indemnizatia de nastere se acorda, la cerere, o singura data, pentru fiecare dintre primii patru copii nou nascuti vii (prin nou nascut viu se intelege copilul pana la sase luni) Incepand cu 01. 01. 2005 cuantumul indemnizatiei este de 1860 000 lei. Cuantumul se indexeaza periodic de catre guvern.

Acte necesare:

 • cerere tip (care se ridica de la serviciul de stare civila si tot acolo se depune);
 • cartea de identitate (buletin) a mamei, copie si original;
 • certificatul de nastere al ultimului nascut, copie si original;
 • certificatul de nastere al altui copil, copie si original;
 • dosar.

Banii se pot ridica de la Consiliul local pe baza actului de identitate.Indemnizatia (alocatia) de nastere pentru copil nou nascut. Indemnizatia de nastere se acorda mamelor, in termen de 6 luni de la nasterea copilului. Poate beneficia de aceasta indemnizatie pana la a patra nastere, inclusiv.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie de nastere pentru copil nou nascut:

 • cerere tip
 • certificat de nastere al copilului in original si copie;
 • buletin (carte) de identitate pentru ambii parinti in original si copie
 • certificat de nastere pentru ceilalti copii ai familiei (original si copie);
 • certificat de casatorie a parintilor copilului (original si copie);
 • pentru copiii care s-au nascut in alta localitate decat cea de domiciliu a mamei trebuie prezentata o adeverinta eliberata de Primaria localitatii pe raza careia s-a nascut copilul din care sa rezulte ca nu a depus dosar pentru acordarea alocatiei de stat si alocatiei pentru copil nou-nascut;
 • dosar incopciat

Dosarul se depune la Primarie – Directia / Serviciul de asistenta sociala.
Copiii in varsta de peste 7 ani care nu urmeaza, potrivit regulamentelor scolare, invatamantul general obligatoriu nu beneficiaza de plata alocatiei de stat pentru copii, cu exceptia celor care nu sunt scolarizati din motive de sanatate, dovedite prin certificat medical.
Copiii in varsta de pana la 16 ani beneficiaza de alocatie acordata de stat.