Un copil din grupa micã
O întreabã pe furnicã:
– Ce tot cari, tu, în spinare
Cât este ziua de mare?
Nu þi-e greu, nu oboseºti?
Stai puþin sã te odihneºti!

– Of, nu pot, copile dragã,
Eu muncesc ziua întreagã,
Car, adun în muºuroi
C-am copiii mici… ºi-apoi
Ai ºi tu pãrinþi ca mine,
ªtii cât muncesc pentru tine?