Puf, gândacul, s-a trezit
Astãzi pe la ora nouã
ªi a vrut, foarte grãbit,
Ca sã fac-un duº de rouã.

Sub o floare de isop,
Liniºtit, s-a aºezat.
Însã, n-a curs nici un strop!
Oare ce s-a întâmplat?

Soarele a râs de el,
ªi un fluture de noapte
L-a-nvãþat pe gândãcel:
Scoalã-te la ora ºapte!