Fluturi albi ºi roºii,
ªi pestriþi, frumoºi,
Eu îi prind în plasã,
Când mama mã lasã.
Eu îi prind din zbor,
Însã nu-i omor;

Ci mã uit la ei,
Cã sunt mititei,
ªi frumoºi, ºi-mi plac,
Dar eu nu le fac
Nici un rãu, deloc.

ªi dacã mã joc
Cu vreunul, ºtiu
Biniºor sã-l þiu
ªi pe toþi, din plasã,
Îi ajut sã iasã,
ªi sã plece-n zbor
Dupã voia lor.