O furnicã mititicã,
Cât un grãuncior de mei,
Duce-n spate o greutate,
De trei ori cât boiul ei.

Pe cãrare-n jale mare
Plânge un bondar ciapcin:

– Mor de foame
ªi n-am poame
ªi-aº munci
Dar n-am stãpân!…

– Hai ºi-mi carã din povarã
ªi sunt gata sã-þi plãtesc.
– Cum n-aº merge! Dar pe lege
Jur cã nu pot sã muncesc!…

– Vai de tine! Ce ruºine
Leneºule cerºetor,
Nici de milã, nici de silã
Nu þi-aº da un ajutor!…