O furnicã mititicã
A gãsit un bob de grâu.
Se gândeºte sã-l ridice,
Ca sã-l lase-i pare rãu.

„Poate-i mare, tu eºti micã.
Ce sã faci, dragã furnicã?”
Stã un pic ºi se gândeºte
ªi-o porneºte voiniceºte.

Uite-o, vine pe cãrare!
Are douã ajutoare!
Toate trei când s-au unit,
Treaba iute-au isprãvit!