Vezi, albinele au toate
Mânecile suflecate
ªi zburând din floare-n floare,
Tot cu graba ºi zor mare,
De la noi ºi din vecini,
Carã saci cu miere plini.

ªi aºeazã în cãmarã,
Rodul muncii dintr-o varã,
Iar la iarnã, fiecare
Stã la cald ºi grijã n-are.