În grãdina de flori plinã
Vesel zboarã o albinã,
Zumzãie din floare în floare
Ispititã de culoare.

Florile râd în luminã,
Cântã întreaga grãdinã,
Ea culege migãlos
Polenul cel preþios.