Cucu… cu-cu!… prin grãdinã,
Cucu… cu-cu!… prin zãvoi,
Toatã primãvara-i plinã
Lumea pomilor de noi.

Mititei, cu pene sure,
ªi cu zborul vitejesc,
Toþi copacii din pãdure
Ne cunosc ºi ne iubesc.

Versul nostru lung rãsunã
ªi drumeþii trec ºi spun:
– Cântã-ne de voie bunã,
Cuculeþ de piazã bun!…

ªi ni-i dulce ºi uºoarã
Viaþa noastrã: zbier ºi cânt-
ªi din toate una-i doarã
Jalea noastrã pe pãmânt-

Cãci în viaþa noastrã toatã
Ce-i mai sfânt ºi dulce nu-i
Cuibul nostru niciodatã
N-a fost leagãn pentru pui!…

Niciodatã nu ne cheamã
Gura pruncului flãmând-
ªi cuvântul drag de mamã
Noi nu-l auzim nicicând!…