Rândunea uºoarã-n zbor,
Crainic primãverilor,
Sãgetând vãzduhul treci
Unde-ai fost ºi unde pleci?

De n-ai cuib ºi-þi cauþi loc,
Purtãtoareo de noroc,
Ia-þi tovar㺠la zburat
Gândul meu înlãcrimat,

ªi te du cu el mereu
Pânã-þi da de satul meu,
Pânã-þi da de cel bordei
Unde plâng pãrinþii mei.

Colo-n coperiºul lor
Sã-þi faci leagãn puilor,
ªi sã spui bãtrânilor
Cã pustiul meu de trai
E ca mugurul ce-l tai
De pe creangã, ne-nfrunzit
Fãrã timp m-am veºtejit…