– Mami, la ce viseazã o floare de pãpãdie?

– O floare de pãpãdie
viseazã la mai mult de o mie
de zboruri cãtre lunã
ºi prin soare-napoi.

Ba, viseazã câteodatã
cã oameni ca noi,
ca mine ºi ca tine, cu sufletele pline
de fulgi nenumiþi de zãpadã,
o sã-ºi cânte
bucuria înfloririi
în stradã.

Tu nu ºtii,
dar ele nu se pot scutura
dacã o inimã micã nu îºi suflã
toatã dragostea sa
peste pãrul lor necãjit de o adiere
de vânt
în trecere pe la mijlocul prieteniei
dintre cer ºi pãmânt.