Mami, câte ore are un minut?

Un minut
are câte ore doreºti,
dar, fetiþa mea, sã nu te mire
faptul cã ora nu va avea niciodatã
atâtea minute câte ai dori
ca sã nu întârzii
la întâlnire

Un minut
e fãcut din ºaizeci
de secunde scunde

Într-o orã,
îþi place, nu-þi place,
nu încap mai mult de ºaizeci
de minute bondoace

Ziua, într-adevãr, e mai lungã –
are exact douãzeci ºi patru de ore,
câte îi trebuie
ca sã nu îi ajungã

Despre viaþã, nici nu-þi mai zic –
nimeni nu ºtie unde se terminã,
dar toþi sunt de acord
cã dureazã
un pic

Cu alte cuvinte,
în afara veºniciei,
cel mai mare mare numãr de ore
îl are, dupã calculele mele de pãrinte,
minutul

copilariei