Cu penelu-i fermecat
Crivãþul, din miazãnoapte,
Suflã flori, nenumãrate,
Pe ferestrele din sat.

Doar un nas ºi o guriþã
Se opun cu-nverºunare,
Iar mânuþa de fetiþã
Stricã-a gerului lucrare.

Suflã gerul! ªi fetiþa!
El se-ncruntã! Ea-i zâmbeºte,
Iar cu nasul ºi guriþa
Supãrarea îi topeºte!