Din oglindã mã privea un trup firav
Cu claviatura coastelor distinctã,
Inima-apãsa pe clape grav
ªi-ncerca sã-aparã în oglindã.

N-am vãzut-o niciodatã, dar ºtiam,
Ca-ntr-un joc de-a baba-oarba, cã-i ascunsã
(Precum inima salcâmului din geam
Coºul pieptului de crengi o face frunzã).

Mã-ntrebam de unde l-a-nvãþat ºi dacã
E aievea cântu-i uniform,
ªi ca nu cumva în somn sã tacã,
Mi-era fricã seara sã adorm.