Copile drag, de ziua ta,
Când lumea-ntreagã vine
Sã-þi strige “La mulþi ani! Ura!”
E nana lângã tine
ªi îþi ºopteºte-ncetiºor
Ca numai tu sã ºtii:
“În viaþã nu-i totul uºor
De nu înveþi sã fii
Cinstit ºi drept,
Bun ºi-nþelept,
Cuminte, ascultãtor
ªi vei vedea cum vei avea
În toate, tu, mult spor…
Voi încheia aici, frumos,
Dorindu-þi sãnãtate,
Sã-þi fie “ºoapta” de folos
În viaþã, mai departe.