De departe veniþi,
Chiar acum sosiþi,
Trei crai mãriþi
Cititori în stele
Cu multe inele.

Singuri au aflat
Steaua de-mpãrat,
De prooroci vestit
Mesia numit.

Daruri au adus
Pruncului Iisus,
Tãmâie, aur ºi smirnã
În genunchi se-nchinã.

Veacuri au trecut,
De atunci de mult.
An de an sosesc
Lumii vestesc
Pruncul ceresc.

ªi la noi Moºul soseºte
Numai dacã-am fost cuminþi,
Doamna îi tot povesteºte…
Sã-i întrebe pe pãrinþi?

Cor: Nuuu!

Nu cumva o fi aflat
De copii cei loviþi,
De pãpuºi cu braþe rupte,
Jucãrii ce am stricat,
ªi nãzbâtiile multe?

Sau cã nu am ascultat
De bunica, de bunicu,
De mãmica ºi tãticu,
Rugãciunea am uitat,
ªi pe mine-i supãrat?

– Haide Moºule, fii bun,
Pe copii sã-i ierþi acum!
Cã se fac cuminþi, sã ºtii
ªi la anul iar sã vii
Cu un sac de jucãrii!