Steaua sus pe cer se-aratã,
Neaua pare cã-i de puf.
Clopoþei cereºti revarsã
Praf de aur prin vãzduh!

Se aud la geam colinde,
Lumea pare c-a-ngheþat.
Gerul mantia-ºi întinde,
Cine doarme rãsfãþat?

Somn cu vise legãnate
În pãtucul cald ºi bun?
O fi vântul la fereastrã?
ªtiu eu cine-i! Moº Crãciun!