Dupã ce-a cutreierat
Lumea toatã-n lung ºi-n lat
Ca sã ducã la copii
Sacul lui cu bucurii,
Moº Crãciun stã ºi ofteazã.
ªi din cer, uºor, pe-o razã,
În pãdure el coboarã
Fãrã reni ºi sãnioarã.

Licurici cu felinare
Bat în scorburi, la intrare
Animalele sã vinã
În poianã, la luminã.
Odihnindu-se pe-o cioatã
Moº Crãciun le-adunã gloatã.
Sprijinindu-se-n toiag
Le zâmbeºte-atunci cu drag.

ªi din sac el scoate-ndatã
Acadele, ciocolatã,
Turtã dulce inimioarã
Cu ºerbet ºi scorþiºoarã,
Mere coapte, fel de fel,
Învelite-n caramel,
ªi împarte cu rãbdare
Daruri pentru fiecare!

Bucuria sã se vadã,
Sufl-argint peste zãpadã!
ªi-mpreunã-n noaptea sfântã,
Pruncului Isus îi cântã!
Moº Crãciun nu mai ofteazã!
Luna îi trimite-o razã,
Gerul peste tot se-ntinde
Pânã-n cer se-aud colinde!