Tati, ajutã-mã sã-i scriu lui Moº Crãciun
o dorinþã frumoasã!

Dragã Moº Crãciun,

Numele meu este…fetiþã
ºi prenumele…inimoasã

Îþi scriu printr-un fulg de zãpadã,
care, tremurând, m-a rugat
sã-l trimit cu o dorinþã de copil,
spre tine, imediat

L-am trimis, dar, Moº Crãciun,
atunci când zãreºti un fulg mãrunþel,
uite: atâtica,
sã iei repede-repede din sãculeþul lui
scrisorica

Chiar dacã tata mi-a zis
cã o dorinþã de iubire se împlineºte
acolo unde, pe pãmânt,
o steluþã de argint se topeºte,

Eu nu vreau ca fulguºorul acesta de nea
sã se topeascã

din cauza mea