Dumnezeu, Care e bun,
Supãrat pe Moº Crãciun
Fu-ntr-o zi,
Atât de tare,
Cã s-a pus pe o ninsoare
De nu mai zãri, vai, moºul,
Caselor unde li-i
Coºul.

Cicã Moºul a uitat
ªi-unui neastâmpãrat
Dintr-a doua,
Fãr’sã ºtie
Sã citeascã sau sã scrie,
I-ar fi dat…
O jucãrie.

ªi nu ce ºi-ar fi dorit:

Ochelari pentru citit
ªi-un stilou plin cu cernealã,
Sã nu punã foaia goalã
În plicul cu rugãminþi
Bine-ascunse de pãrinþi.