Moº Crǎciun, în fapt de searǎ,
A pornit-o spre oraº
ªi la sania-i uºoarǎ
A-nhǎmat un iepuraº.

Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul creºte…
Cu urechile ciulite,
Iepuraºul se grǎbeºte.

Uite-o casǎ colo-n vale,
Cu ferestre luminate!
Moºul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poartǎ bate:

Bunǎ seara! Bunǎ seara!
Iaca vin cu sǎnioara
ªi cu daruri proaspete.
Bucuroºi de oaspete?

Bucuroºi! Bucuroºi!
Strigǎ glasuri de copii.
Moºule de unde vii?
Iaca vin din moºi strǎmoºi
Încǎrcat cu jucǎrii!

ªi-am pornit la drum cu zorul
Sǎ vǎ spun cǎ-n noaptea asta
S-a nǎscut Mântuitorul!
Na ºi þie,
Na ºi þie,

Sǎ v-aducǎ bucurie!
Ỉnchinaþi-vǎ frumos
Domnului Iisus Cristos,
Care-n paza lui vǎ þine…

Eu vǎ las de-acum cu bine,
Cǎ-i târziu ºi sacu-i greu,
ªi mai sunt în drumul meu
ªi alte case cu copii.

Sǎ vǎ aibǎ-n pazǎ Domnul!
Moºul a pornit la drum.
Pe copii îi furǎ somnul
ªi prin somn, ei vǎd-acum

Cum tot suie ºi coboarǎ,
Prin troianul uriaº,
Moº bǎtrân c-un iepuraº
Ỉnhǎmat la sǎnioarǎ…