Sus, pe cerul clar, sunt stele

Sau ºiraguri de mãrgele,
Din poveºti cu tâlc aduse
ªi la gâtul nopþii puse?
Lacrimi sunt, de bucurie,
Smulse din copilãrie?
Nu, sunt dinþiºori de lapte
Aruncaþi în sus, spre noapte!