Obrãjori de mere coapte,
Ce-aþi visat voi astã-noapte?
Prin nãmeþi cum trece luna
Sau cum vã dezmiardã buna?

Am visat cã la fereastrã
Îmi zâmbea o stea albastrã.
Apoi neaua de pe stradã
S-a fãcut Om de Zãpadã!
ªi-o zânã cât o mãrgea
L-a schimbat în acadea!