Bunule, de unde vin
Fulgii albi ce cad alene?

Dintr-o þarã de cristal
Strecuratã pe sub gene

Într-un vis pe care tu
Îl laºi slobod sã se vadã

Un tãrâm unde, când vrei,
Eºti Crãiasã de zãpadã!

Bunule, în þara asta
Toþi copiii pot sã vinã?

Numai cei care zâmbesc
În ninsoarea de luminã!

Fiecare fulg de nea
Þese-o finã broderie

Din glãscioare de copii
Care râd de bucurie!